CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG

1. Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế:

- Chức năng:

Phụ trách về lĩnh vực khoa học, đào tào và hợp tác quốc tế.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng qui chế hoạt động KHCN của Viện;

+ Tham mưu cho Hội đồng KHCN để định hướng, đề xuất, xác định nhiệm vụ KHCN của Viện;

+ Triển khai các kế hoạch đăng ký các đề tài, dự án trong nước và hợp tác quốc tế xuống các phòng ban liên quan để thực hiện;

+ Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài, dự án do Viện thực hiện đúng thời hạn. Kiểm tra các chứng từ khoa học của các đề tài, dự án, chương trình... theo tiến độ và chuyển cho Phòng Hành chính – Kế toán làm căn cứ quyết toán, kiểm toán và lưu giữ;

+ Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học;

+ Nghiên cứu phát triển và tổ chức thực hiện các dịch vụ đào tạo.

2. Phòng Nghiên cứu Phát triển và Chuyển giao Công nghệ

- Chức năng:

+ Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực ATTP, dinh dưỡng và phát triển sản phẩm;

+ Phát triển sản xuất thử nghiệm các sản phẩm thực phẩm là kết quả đã công bố của các công trình nghiên cứu KH&CN liên quan trên thế giới và trong nước;

+ Chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực sản xuất và ATTP tới khách hàng.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện các đề tài dự án, chương trình nghiên cứu phát triển các sản phẩm thực phẩm để đáp ứng yêu cấp thiết của thị trường về sản phẩm thực phẩm có thể truy xuất nguồn gốc, sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình: 1) nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực ATTP; 2) nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phép thử về sản phẩm thực phẩm;

+ Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ chế biến thực phẩm an toàn: chế biến rau quả, chế biến thủy hải sản, chế biến ngũ cốc…;

+ Công bố kết quả nghiên cứu ở dạng báo cáo hoặc bài báo trên trang Web của Viện, ở Hội nghị hoặc các tạp chí trong nước và quốc tế;

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong Viện và Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Phòng Dịch vụ an toàn thực phẩm

- Chức năng:

Kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng và ATTP của các loại thực phẩm sản xuất trong nước, thực phẩm nhập khẩu và các chất phụ gia được dùng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Nhiệm vụ:

+ Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về chất lượng, ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hợp qui thực phẩm nhập khẩu;

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong Viện và Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

4. Phòng Hành chính - Kế toán.

- Chức năng:

+ Giúp việc cho Viện trưởng về quản lý tài chính theo đúng qui định hiện hành;

+ Phụ trách về thông tin, văn thư, thư viện, nhân sự, hội họp, nghi lễ, hiếu hỉ của Viện.

- Nhiệm vụ:

+ Soạn thảo văn bản liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

+ Lưu trữ có hệ thống toàn bộ cơ sở dữ liệu của Viện: công văn đi và đến, các quyết định của Viện, các chứng từ khoa học của các đề tài, dự án và chương trình do Viện thực hiện và đã nghiệm thu. Cập nhật các thông tin trên và đưa lên mạng nội bộ của Công ty theo qui định của Công ty;

+ Quản lý trang Web của Viện. Phối hợp với các phòng ban khác để đưa thông tin là kết quả hoạt động của Viện lên trang Web;

+ Phối hợp với Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế về chuẩn bị tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo;

+ Quản lý thư viện của Viện, lập và triển khai kế hoạch hoạt động của thư viện;

+ Chuẩn bị các cuộc họp và nghi lễ do Viện chủ trì;

+ Phối với với Công đoàn, đoàn thanh niên của Công ty để đẩy mạnh các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên trong Viện;

+ Thông báo Lãnh đạo Viện và tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, đánh giá Viện của các cơ quan chức năng. Tiếp nhận, trình Lãnh đạo đơn thư khiếu nại có liên quan đến các hoạt động của Viện;

+ Theo dõi và thông báo cho Ban Lãnh đạo và nhân viên trong Viện các vấn đề như: hiếu, hỷ…;

+ Thực hiện các công việc khác của Viện khi được ban lãnh đạo Viện yêu cầu;

+ Quản lý tài chính của Viện theo luật định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện;

+ Phụ trách thẩm định, thanh quyết toán, kiểm toán, thanh tra tài chính việc sử dụng kinh phí của Viện và kinh phí của các đề tài dự án từ các nguồn ngân sách khác nhau do Viện thực hiện.

+ Thúc đẩy tiến độ báo cáo tài chính, kiểm tra hệ thống chứng từ khoa học và tài chính của các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu KH&CN và dịch vụ của các phòng ban khác trong Viện thực hiện. Kiến nghị bằng văn bản cho các chủ trì/ chủ nhiệm thực hiện hoặc Lãnh đạo Viện khi các đề tài/ dự án chậm báo cáo tiến độ tài chính, thiếu chứng từ hoặc có sai phạm trong chi tiêu tài chính; 

+ Theo dõi, lập kế hoạch mua sắm, kiểm kê và quản lý các tài sản chung của Văn phòng.

VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
18
Tổng truy cập:
5451559