Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống
[02/09/2021]
Không còn Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế mà người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ cần tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, được chủ cơ sở xác nhận và chịu trách nhiệm.
Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
[15/03/2021]
Theo Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: các chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
[15/02/2021]
Theo Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được quy định như sau:
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
[15/01/2021]
Theo Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế được quy định như sau:
Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe
[02/06/2020]
Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT
[30/12/2019]
Theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đều phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
9
Tổng truy cập:
3649617