Thông tư số 35/2015/TT-BYT ban hành QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Số/ ký hiệu: 35/2015/TT-BYT
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 28/10/2015
Ngày có hiệu lực : 01/05/2016
File đính kèm:
tt-352015tt-byt-ban-hanh-qcvn.pdf

Thông tư 35/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm với các nội dung về yêu cầu kỹ thuật, quản lý, phương pháp thử,… được ban hành ngày 28/10/2015.

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh; bằng gốm, gốm thủy tinh; bao bì, dụng cụ tráng men (bao gồm cốc, chén) có lòng nông phẳng dùng để chứa đựng và đun, nấu quy định tại Thông tư 35:

+Hàm lượng Cadmi (mg/dm2) tối đa là 0,07 mg/dm2 của diện tích bề mặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ; mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

+Hàm lượng Chì (mg/dm2) tối đa là 0,8 mg/dm2 của diện tích bề mặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ; mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

- Thông tư số 35/2015/BYT quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vành uống của các loại bao bì, dụng cụ tráng men đảm bảo an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm:

+Chứa hàm lượng Cadmi (mg/vành uống) tối đa 0,2 mg/vành uống của bao bì, dụng cụ.

+ Hàm lượng Chì (mg/vành uống) tối đa 2,0 mg/vành uống của bao bì, dụng cụ.

2. Yêu cầu về ghi nhãn đối với bao bì thực phẩm, bao bì thủy tinh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Theo Thông tư 35/2015/TT-BYT, việc ghi nhãn bao bì, dụng cụ theo đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

3. Yêu cầu quản lý đối với bao bì thủy tinh, gốm sứ, tráng men chứa đựng thực phẩm

- Công bố hợp quy bao bì, dụng cụ

+ Bao bì, dụng cụ nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn ban hành tại Thông tư 35.

+ Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy đối với bao bì, dụng cụ được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP và Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9 Thông tư 19/2012/TT-BYT và pháp luật có liên quan.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bao bì thủy tinh thực phẩm, bao bì, dụng cụ đựng thực phẩm bằng thủy tinh, tráng men, gốm sứ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ vi phạm các quy định về kỹ thuật và quản lý quy định tại Quy chuẩn tại Thông tư số 35/BYT và pháp luật có liên quan.

Thông tư 35/2015/TT-BYT về yêu cầu kỹ thuật; yêu cầu ghi nhãn bao bì thực phẩm, dụng cụ; yêu cầu quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm,… có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

FSI
FSI

 

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
28
Tổng truy cập:
2770105