Thông tư số 46/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia QCVN 19-1:2015/BYT về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani

Số/ ký hiệu: 46/2015/TT-BYT
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 01/12/2015
Ngày có hiệu lực : 01/09/2016
File đính kèm:
thong-tu-46.pdf

Thông tư 46/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương Vani quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý các chất tạo hương vani được sử dụng với mục đích làm hương liệu thực phẩm (chất tạo hương vani) được ban hành ngày 01/12/2015.

1. Các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, lấy mẫu và ghi nhãn về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương Vani

Yêu cầu kỹ thuật đối với các chất tạo hương vani được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo quy chuẩn tại Thông tư số 46 như sau:

- Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật thử đối với Vanillin.

+ Độ tan:  Ít tan trong nước, tan trong dầu và các các chất tạo hương vani hữu cơ, tan tốt trong cồn.

+ Điểm sôi: 285 °C

+ Điểm chảy chất tạo hương Vani: 80 °C - 81 °C

+ Hàm lượng C8H8O3: Không được thấp hơn 97,0 % (theo khối lượng)

+ Thử định tính chất tạo hương Vani: Ghi phổ hồng ngoại (IR) và so sánh với phổ chuẩn

- Phụ lục 2 quy chuẩn tại Thông tư 46/2015: Yêu cầu kỹ thuật đối với Ethylvanillin.

+ Độ tan: Không tan trong nước, tan trong dầu và các chất tạo hương vani hữu cơ, tan rất tốt trong cồn (1 g tan trong 2 ml)

+ Điểm sôi: 285 °C (tại 760 mmHg)

+ Điểm chảy chất tạo hương vani hữu cơ: 78 °C

+ Hàm lượng C9H10O3: Không được thấp hơn 98,0 % (theo khối lượng)

+ Thử định tính chất tạo hương vani hữu cơ: Ghi phổ hồng ngoại (IR) và so sánh với phổ chuẩn

Phương pháp thử hướng dẫn trong Quy chuẩn ban hành tại Thông tư số 46/2015 của Bộ Y tế không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.

2. Yêu cầu quản lý về các chất tạo hương Vani

Việc công bố hợp quy được Thông tư 46/2015/TT-BYT quy định như sau:

- Các chất tạo hương vani phải được công bố phù hợp với Quy chuẩn tại Thông tư số 46/2015/BYT.

- Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP và Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9 Thông tư 19/2012/TT-BYT và quy định có liên quan.

Thông tư 46 ban hành quy chuẩn QCVN 19-1:2015/BYT về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương Vani có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

FSI
FSI

 

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
20
Tổng truy cập:
3598996