Cục ATTP chỉ định FSI là tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm thực phẩm
[01/06/2017]
Ngày 01/06/2017, Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế đã ra Quyết định số 353/QĐ-ATTP về việc chỉ định Viện An toàn Thực phẩm (FSI) thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert là tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
Vì sao nên lựa chọn dịch vụ chứng nhận hợp quy thực phẩm của FSI thuộc VinaCert
[01/06/2017]
Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy Thực phẩm số 353/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế là minh chứng cho năng lực của Viện An toàn Thực phẩm thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert trong việc chứng nhận các sản phẩm thực phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn thực phẩm và thể hiện phương châm hoạt động của Viện là “Nâng cao kiến thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
Quy trình chứng nhận Hợp quy thực phẩm
[15/12/2016]
Quy trình Chứng nhận Hợp quy thực phẩm của Viện An toàn Thực phẩm (FSI)thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã được Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế đánh giá phù hợp với Quy định Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.
Điều kiện để sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đã có QCKT được phép lưu hành tại VN
[03/08/2016]
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP: “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường”. Vậy, Quý doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm phải thực hiện việc công bố hợp quy như thế n...
Lợi ích của chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm
[15/04/2014]
Việc đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thực phẩm là một yêu cầu và chuẩn mực xuyên suốt trong hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, là tiêu chí trong hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và là chuẩn mực để người tiêu dùng thực phẩm tại Việt Nam lựa chọn các sản phẩm thực phẩm để sử dụng.
Hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm thực phẩm
[15/04/2014]
Sản phẩm thực phẩm là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa thì phải được quản lý chất lượng trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
23
Tổng truy cập:
2386611