Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống (02/09/2021)

Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống

Không còn Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế mà người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ cần tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, được chủ cơ sở xác nhận và chịu trách nhiệm.

1). Khoản 2 Điều 4 và Điều 6 thuộc Khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định: Người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống phải được chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (thay thế cho Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm). Do đó, việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là do cá nhân (tự học), do cơ sở tổ chức (mời chuyên gia giảng dạy)... và có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả. Chủ cơ sở căn cứ vào kết quả đánh giá đề lập danh sách xác nhận và chịu trách nhiệm đối với kết quả tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do mình xác nhận.

2). Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên do cơ sở tự biên soạn hoặc sử dụng tài liệu đã được cơ quan quản lý ban hành. Chủ cơ sở tự chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn cho nhân viên. Cơ quan quản lý được quyền kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua bộ câu hỏi, ngân hàng câu hỏi có sẵn.

3). Chủ cơ sở trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì người đó tự xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho minh. Trong trường hợp Cơ quan quản lý kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua bộ câu hỏi, ngân hàng câu hỏi có sẵn, chủ cơ sở không đáp ứng kiến thức an toàn thực phẩm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

FSI

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
17
Tổng truy cập:
5451559