Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (15/03/2021)

Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Theo Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: các chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP.

1) Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chc năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.003194 (BNN-287999)

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

2.001932 (BNN-288020)

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định

2) Thủ tục đáp ứng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông, lâm và thuỷ sản phải được đào tạo đầy đủ các kiến thức về ATTP theo qui định bằng các hình thức sau:

-       Tự đào tạo nội bộ

-       Tổ chức lớp mời chuyên gia đào tạo

-       Lập danh sách người được đào tạo kèm xác nhận của chủ cơ sở sản xuất. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm về trình độ kiến thức ATTP của mình và nhân viên trong cơ sở.

 FSI

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
102
Tổng truy cập:
5315237