Tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (02/11/2023)

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu Sở NN&PTNT và UBND cấp huyện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.


Ảnh minh họa.

Trong đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 17 ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và theo dõi, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 758 ngày 23/3/2021.

Công văn của UBND tỉnh yêu rõ, chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Đồng thời UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn sau khi ký cam kết theo quy định. Những địa phương chưa xây dựng và tổ chức triển khai thực về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025…, cần khẩn trương thực hiện.

Sở NN&PTNT có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 6433 ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý ATTP nông lâm thủy sản đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nuôi trồng, khai thác, thu mua, sơ chế thủy sản…

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
17
Tổng truy cập:
5451559