Dự án đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm thức ăn đường phố đối với mối nguy vi sinh vật gây bệnh. (16/05/2014)

Dự án đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm thức ăn đường phố đối với mối nguy vi sinh vật gây bệnh.

TÊN ĐỀ TÀI: Khảo sát mức độ ô nhiễm một số loại vi khuẩn trong tiết canh lợn và đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh của người ăn tiết canh bán trên địa bàn phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên : Nguyễn Tử Tuấn Anh

Học vị, chức danh KH: Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

Điện thoại: 043.633.1933

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

Tên cơ quan: Viện an toàn thực phẩm

Địa chỉ: 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043.662.18291                                         Website: fsi.org.vn

Fax         : 043.633.1137                                           Email   : info@fsi.org.vn

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thời gian thực hiện dự án: 8 tháng (6/2014 đến 1/2015)  

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế, hàng năm có hàng trăm ca ngộ độc thực phẩm, khoảng 35% trong số đó do thực phẩm nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Tiêu chảy là bệnh rất phổ biến do tiêu dùng thực phẩm nhiễm vi sinh vật chủ yếu là Salmonella E.coli. Thống kê về tình hình bệnh viêm não trên người do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra cho thấy đây là loại bệnh rất phổ biến ở Việt Nam cũng như khu vực Châu Á. Nguồn gốc bệnh đa phần do phơi nhiễm với lợn bệnh, lợn mang trùng và tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc thịt lợn chế biến không đảm bảo. Tuy nhiên, đánh giá về mức độ ô nhiễm vi khuẩn này trên tiết canh chưa có số liệu nghiên cứu chính thống. Đánh giá nguy cơ sức khỏe đối với việc tiêu dùng lòng lợn, tiết canh nhiễm khuẩn – món ăn được rất nhiều người dân Việt Nam ưa dùng cũng chưa có báo cáo cũng như các nghiên cứu chuyên sâu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đồng thời thực hiện định hướng phát triển của Viện An toàn Thực phẩm FSI – trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert Control về dự báo, cảnh báo xu hướng ô nhiễm trong thực phẩm đồng thời góp phần xây dựng mô hình đánh giá nguy cơ sức khỏe cộng đồng và cung cấp các bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, nhóm nghiên cứu đề xuất triển khai đề tài “Khảo sát mức độ ô nhiễm với một số vi khuẩn trong tiết canh và đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh của người ăn tiết canh trên địa bàn phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

(i) Xác định mức độ ô nhiễm vi sinh vật Streptococcus suis, Salmonella typhimurium, Escherichia coli O157, Staphylococcus  trong tiết canh lợn trên địa bàn phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội năm 2014

(ii) Xác định tần suất, thói quen và lượng tiêu dùng tiết canh của nhóm đối tượng có khả năng phơi nhiễm cao.

(iii) Điều tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh lòng lợn tiết canh trên địa bàn phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội năm 2014.

(iv) Xác định nguy cơ nhiễm bệnh của người dân trên địa bàn phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội do tiêu dùng tiết canh với mức độ ô nhiễm vi sinh vật và tần suất tiêu dùng khảo sát được ở (i) và (ii).

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nội dung 1: Khảo sát mức độ ô nhiễm Salmonella typhimurium, Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis trong mẫu tiết canh lấy từ một số quán lòng lợn tiết canh trên địa bàn phường Tương Mai

Nội dung 2: Điều tra tần suất, lượng ăn và thói quen tiêu thụ lòng lợn tiết canh của người dân tiêu dùng tiết canh trên địa bàn phường Tương Mai

Nội dung 3: Đánh giá định lượng nguy cơ mắc bệnh do phơi nhiễm với vi sinh vật có trong tiết canh đối với người dân trên địa bàn nghiên cứu.

 FSI

 

 

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD SAFETY INSTITUTE)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.662.1891 - Fax: 0243.633.1137

Email: info@fsi.org.vn

| | |
Copyright © 2014 FSI - All Right Reserved.
Đang online:
22
Tổng truy cập:
3192185